login »

Wie zijn wij?

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is binnen de reguliere aanpak van zorg- en veiligheidsproblematiek. Er is dan domeinoverstijgende samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen of problematiek beheersbaar te maken. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs-, & civiel recht, sociaal domein en zorg samenwerken om dit doel te bereiken.

Met aandacht en zorg leggen de professionals alle informatie vanuit de verschillende domeinen naast elkaar, analyseren deze en geven er duiding aan. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een domeinoverstijgende persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

De partners voeren die aanpak samen uit onder regie van de procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van ernstige overlast en recidive, waarbij wordt ingezet op gedragsverandering en verbetering van kwaliteit van het leven van de betrokkene(n).

Werkgebied

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt het nut, de noodzaak en de werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.


Infographic Zorg- en Veiligheidshuizen

Wilt u meer lezen over de Zorg- en Veiligheidshuizen? Bekijk dan de Infographic van de samenwerkende Zorg- en Veiligheidshuizen. Klik op de Infographic en ontdek zo per onderdeel meer informatie. De Infographic is hier te vinden.

Wordt u in het Zorg- en Veiligheidshuis besproken?

Dan kunt u hier een folder bekijken met meer uitleg over het Zorg- en Veiligheidshuis.