login »

Partners

In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost werken de volgende partners met elkaar samen:

 • Gemeenten
 • DJI
 • GGD Hart voor Brabant
 • GGZ Oost-Brabant
 • Novadic-Kentron
 • Openbaar Ministerie
 • Politie
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Reclassering Nederland
 • Reinier van Arkel
 • Sociom
 • Stichting Jeugdbescherming Brabant
 • Stichting Ons Welzijn
 • Stichting Veilig Thuis Brabant Noordoost
 • William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

Daarnaast werken wij op incidentele basis samen met andere partijen die noodzakelijk zijn in de aanpak van de problematiek. Denk hierbij aan gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en huisvestingsorganisaties.