login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. Geef een bijeenkomst door voor de agenda.

Congres Mensen met verward gedrag

31-05-2022

Tijdens het congres Mensen met verward gedrag gaan deelnemers in op het signaleren van, reageren op en ondersteunen van mensen met verward gedrag. Per doelgroep worden de lastige vragen en complexe dilemma’s onder de loep genomen.

Opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag

31-05-2022

Het aantal personen met verward gedrag is de afgelopen jaren met ruim 50% gestegen. Vorig jaar heeft de politie bijna 100.000 incidenten geregistreerd. Elke dag komen er bij de politie gemiddeld ruim 25 meldingen binnen over mensen die met hun verward gedrag een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.

Jaarcongres Ondermijning in het sociaal domein

23-06-2022

Georganiseerde criminaliteit in de wijken is een groot maatschappelijke probleem. Op dit congres geven experts uit het werkveld veel praktische voorbeelden over samenwerking tussen zorg en veiligheid, over weerbaarheid en perspectief bieden.

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’: deelnemers gezocht!

15-09-2022

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

22-09-2022

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij de coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

03-11-2022

De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is complex doordat er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. De 5-daagse opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leert je hoe je samen met ketenpartners tot een preventieve, integrale aanpak komt.