login »
04 april 2023

Aanpak mensenhandel in gemeenten

De VNG liet onderzoek uitvoeren naar de stand van zaken van de lokale en regionale aanpak van mensenhandel. Waar staan gemeenten nu, welke werkbare elementen benoemen ze, welke knelpunten ervaren ze en welke behoeften aan ondersteuning hebben ze?

Beschrijving

In dit onderzoek ligt de focus op de invulling van het beleid rondom mensenhandel en niet op de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van januari 2023 tot en met maart 2023.

Na een korte inleiding wordt in hoofdstuk 2 de centrale bevindingen van dit onderzoek beschreven. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de vragenlijsten en de groepsbijeenkomsten. Hoofdstuk 3 bevat de conclusies van het onderzoek en geeft een aantal aanbevelingen.

De rapportage laat zien dat veel gemeenten een enorme inspanning hebben gepleegd om het beleid op orde te krijgen. Gezien de complexe omstandigheden waaronder dit is gebeurd, is dit een mooie prestatie. Ook komt naar voren dat er nog behoefte is aan toepasbare kennis. Gemeenten willen graag van elkaar leren en werkbare idee├źn opdoen.

Auteurs

Pepijn Hoekstra, Bram Jenster en Laurien van Eil (Significant)

Organisatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Downloads